Ordlista för föreningar

Årsmöte

Förklaring

I korthet

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ. Möte då föreningens verksamhet granskas. Ett möte som hålls en gång per år.

Lite längre förklaring

Årsmöte

Synonymer
Årsstämma, föreningsstämma

Fler ord!

Vilka andra föreningsord vill du lära dig mer om?
Visar
123
av totalt
321
ord
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Adjungerad

Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i exempelvis en styrelses arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En Adjungering kan gälla ett del av möte, helt möte, eller även vara stående över flera möten.

Kontrapropositionsvotering

Förberedande röstning då man röstar om det som ska bli ett motförslag (kontraproposition) till huvudförslaget (huvudproposition).

Överläggning

Är en allmän diskussion och meningsutbyte under mötet. Förekommer ofta innan beslut fattas.

Återremiss

Innebär att mötet tycker att ärendet bör utredas ytterligare. Ärendet kan till exempel skickas tillbaka till styrelsen.

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ. Möte då föreningens verksamhet granskas. Ett möte som hålls en gång per år.

Årsbokslut/Årsredovisning

En skriftlig redogörelse som beskriver vad som har hänt och hur det har gått i en verksamhet/förening under det gångna året.

Inga träffar tyvärr!
Om du söker på ett ord som du tycker borde finnas med här, skriv till oss så ordnar vi det!