Föreningens ordlista

Sök termer och begrepp i vår föreningsordlista!

Här hittar du ord, termer och begrepp som är vanligt förekommande i föreningslivet. Vad är revision? Vad menas med årsberättelse? Vad är ett yrkande? Det och mycket annat hittar du i vår ordlista.

Sök här!

Vilka andra föreningsord vill du lära dig mer om?
Visar
123
av totalt
321
ord
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Votering

Betyder omröstning, exempelvis handuppräckning eller med röstsedlar om det handlar om personval.

Volontär

En person som frivilligt engagerar sig för allmännyttigt ändamål. Begreppet används särskilt för ideella krafter.

Vinst

Överskott i det ekonomiska resultatet, dvs mer intäkter än kostnader under en viss tidsperiod.

Vidimera

Bevittna, bekräfta, intyga.

Vice ordförande

Är ersättare för styrelsens ordförande.

Vetorätt

Möjlighet att stoppa förslag oberoende av majoritetsförhållande.

Inga träffar tyvärr!
Om du söker på ett ord som du tycker borde finnas med här, skriv till oss så ordnar vi det!