Ordlista för föreningar

Kontrapropositionsvotering

Förklaring

I korthet

Kontrapropositionsvotering

Förberedande röstning då man röstar om det som ska bli ett motförslag (kontraproposition) till huvudförslaget (huvudproposition).

Lite längre förklaring

Kontrapropositionsvotering

Synonymer

Fler ord!

Vilka andra föreningsord vill du lära dig mer om?
Visar
123
av totalt
321
ord
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Årsberättelse / Verksamhetsberättelse

En skriftlig redogörelse som beskriver vad som har hänt och hur det har gått i en verksamhet/förening under det gångna året.

Yttranderätt

Rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare denna rätt.

Yrkesmässig

Näringsverksamhet som bedrivs med vinstsyfte, varaktighet och självständighet.

Yrkande, bifalls

Ett förslag som syftar till att bifalla, säga ja, till ett förslag.

Yrkande, avslags

Ett förslag som syftar till att avslå, att säga nej, till ett annat förslag.

Yrkande

Förslag till beslut.

Inga träffar tyvärr!
Om du söker på ett ord som du tycker borde finnas med här, skriv till oss så ordnar vi det!