Ordlista för föreningar

Årsmöte

Förklaring

I korthet

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ. Möte då föreningens verksamhet granskas. Ett möte som hålls en gång per år.

Lite längre förklaring

Årsmöte

Synonymer
Årsstämma, föreningsstämma

Fler ord!

Vilka andra föreningsord vill du lära dig mer om?
Visar
123
av totalt
321
ord
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yttranderätt

Rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare denna rätt.

Yrkesmässig

Näringsverksamhet som bedrivs med vinstsyfte, varaktighet och självständighet.

Yrkande, bifalls

Ett förslag som syftar till att bifalla, säga ja, till ett förslag.

Yrkande, avslags

Ett förslag som syftar till att avslå, att säga nej, till ett annat förslag.

Yrkande

Förslag till beslut.

Vänskapsförening

En förening som en organisation har startat ett samarbete och utbyte med.

Inga träffar tyvärr!
Om du söker på ett ord som du tycker borde finnas med här, skriv till oss så ordnar vi det!